zine, [zeen] noun. 1. abbr. of fanzine; 2. any amateurly-published periodical. Oxford Reference

..

Monday, August 24, 2009

Mans-grisen #5 (Sweden, 1980)

 
 

Sent to you by Jack via Google Reader:

 
 

via punks is hippies - the blog! by Slobodan Burgher on 8/12/09Mikael Sörling:
Jag skulle vilja läsa fler nummer av gamla Växjö-fanzinet Mans-grisen. Nummer 5 (fast i ledaren säger redaktör Svensson att detta är nummer 2) är ett gansk tunt men kul nummer. Von Gam intervjuas, Nina Hagen och Beatles (!) hyllas. Och så snackar redaktör Svensson med Ebba Grön efter en spelning i Växjö, där Thåström bland annat säger "Jag har aldrig riktigt hajjat vad punk är, så jag kan inte kalla mig punkare"...


Rough and ready quick translation to English:
'I would like to read more issues of this old zine dcalled "Mans-grisen" (~ The Male Pig) from Växjö, Sweden. Issue 5(though in the editorial the editor says this is actually issue 2) is a pretty thin but fun number. Von Gam are interviewed, Nina Hagen and the Beatles (!) are celebrated. And the editor Svensson talks with Ebba Grön after a concert in Växjö, with singer Thåström saying among other things "I never really understood what punk is, so I can call myself a punkrocker"

Download: Mans-grisen #5 (Sweden, 1980)


 
 

Things you can do from here:

 
 

No comments:

Post a Comment

Search This Blog